Ankara Anaokulu Kreş Drama Atölyesi ve Etkinlikleri Ankara Çılgın Anaokulu Kreş, atölye sistemi

Drama Atölyesi


Bu atölye çocukların düş becerilerini geliştirme, sosyal ilişkileri güvenli bir ortamda deneyimle, sahne performansı deneyimleyebilme, duyguları anlama-anlamlandırma, jest ve mimikleri uygun, yerinde ve zamanında kullanabilme, kendini ifade edebilme, sosyal duyarlılık kazanma konularında kullanılmaktadır özellikle. Çocuklar bu atölyede oynadıkları oyunlar sayesinde kendi kültürlerini daha iyi tanıyan, çocukluklarını hakkıyla yaşamaya çalışan, topluma daha iyi entegre olan çocuklar oluyorlar.

Page: